Missió, Vissió i Valors

MISSIÓ

Aconseguir la màxima qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de:

 • Crear i gestionar amb qualitat, els serveis i els establiments necessaris per donar assistència integral a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Detectar i atendre a les persones amb discapacitat intel·lectual i donar suport a les seves famílies.
 • Fomentar la solidaritat i sensibilitzar a la societat vers la discapacitat i el respecte a les diferències.
 • Col·laborar amb totes les entitats de principis i objectius iguals o similars per aconseguir els objectius assenyalats.
 • Vetllar que l’administració pública compleixi amb els seus deures que té vers aquest col·lectiu.

 

VISIÓ

Volem ser una organització compromesa amb les persones, que generi confiança i satisfacció a les nostres persones i a les seves famílies, als poders públics que han de vetllar per la qualitat dels serveis que oferim i a la societat en general.

 

VALORS

 • Compromís amb les nostres persones, famílies, professionals del servei, administració i amb el conjunt de la societat.
 • L’orientació com a principal valor per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • La qualitat, l’aposta per les coses ben fetes, per la millora continua, per la innovació en l’àmbit tècnic i en la gestió.
 • La participació de tots: socis, famílies, persones amb discapacitat, professionals.
 • La transparència en la gestió i en totes les actuacions amb les nostres persones, amb les famílies, amb les administracions que financen els nostres serveis, amb els professionals…
 • L’eficiència: destinem tots els recursos al compliment dels objectius i a l’obtenció de resultats. Som una entitat útil que aporta valor a la societat.
 • Proporcionar el dret a l’autodeterminació, la inclusió social i el benestar emocional.

 

L’Entitat disposa d’un codi ètic

Ves al contingut