Patronat

Presidenta:
Sra. Maria Bach i Torres

Vicepresident:
Sr. Ramon Vivas i Navarro

Secretari:
Sr. Salvador Bach i Barberán

Vocals:
Sr. Francesc Xavier Ferré i Giralt
Sra. Maria Dolores Bisbal I Soler
Sra. Mercé Flores Ribé
Sr. Ernesto Valero Lanau
Sra. Roser Ferré i Giralt

Vés al contingut