Transparència

Transparència

La Fundació Barcanova, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, és una entitat eficaç, eficient, ben gestionada i transparent amb la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació:INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

INFORMACIÓ ORGANITZATIVA

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Ves al contingut